SKAFTUNG SKOLA

Skaftung skola är centralt belägen, mitt i Skaftung by! Kustbyn Skaftung ligger ca 30 km söderut från Kristinestad.

Den 100-åriga skolan

Vänskolkontakter har etablerats och utvecklas med

Inom skolan finns ett aktivt föräldraengagemang, som verkar för att stärka och utveckla byskolans roll, och som ser byskolan som en resurs för en positiv utveckling på landsbygden.

Personal:
Lärare, skolföreståndare Kaj Kankaanpää (åk 3-6)
Lärare, Nina Lindlöf, (åk 1-2)
Lärare, Petra Rönnqvist (förskola)

Skolköksa, Åsa Kärr
Direktionsordförande, Mats Ingves, tel. 06-2229175

Besöksadress: Västraändvägen 20, 64480 Skaftung
Telefon: 06-2229319
E-post: skaftung.skola@edu.krs.fi