KRISTINESTADS LOKALHISTORISKA ARKIV – KRISTIINANKAUPUNGIN PAIKALLISARKISTO
     
Tilläggsupplysningar ges av kultursekreterare Riitta Raikio, tel. 06-2216263
Lisätietoja antaa kulttuurisihteeri Riitta Raikio, puh. 06-2216263
     
Arkivbildare Ort Arkivsignum, innehåll i sammandrag
Arkistonmuodostaja Paikka Arkistotunnus, sisältö yhteenvetona
     
Arbetets Vänner i Kristinestad rf Kristinestad 6/1992 Protokoll 1905-39, stadgar, om gårdarna nr 231, nr 142 och 143 i IV kvarteret, egendom donerad till Svenska Föreningen Brahegården, bibliotekets utlåningsbok, verksamhetsberättelse 1915,
     
Axén, Lars Kristinestad 4/1994 Kristinestads simsällskaps protokoll 1912-16, järnvägsbyggets bokföring 1910-12
     
Dramatiska föreningen i Kristinestad Kristinestad 6/1994 Se även Utter, Alvar. Protokoll 1883-1933, stadgar, brev, 135 pjäsmanuskript, noter, program
     
Frivilliga brandkåren i Kristinestad Kristinestad 15/1990 Protokoll 1888-1904 och 1947-71, stadgar, förteckningar, räkenskaper, brev
     
Föreningen Folkhälsan i Kristinestad Kristinestad 5/1992 Protokoll 1920-72, förteckningar, stadgar, brev, räkenskaper, om luciafirandet, barnkolonier, barnsanatoriet Surutoin, De Gamlas Hem och mentalhygienisk verksamhet samt Föreningen Folkhälsan i Lappfjärd
     
Grannas, Axel Härkmeri 7/1991 Personliga intyg och brev (1888-1955), verksamhet som avdelningschef för Härkmeri skyddskår, som förmyndare, handlingar rörande Grannas hemman nr 2, rörande Härkmeri by, Härkmeri mejeri, Rönnback lägenhet, Teir hemman nr 3
     
Grönlund, Holger Kristinestad 2/1995 Handlingar rörande tomterna nr 86 och 87 i I kvarteret (1852-90),
     
Gården nr 187 i stadens fjärde kvarter Kristinestad 12/1992 Ägandedokument 1708-1917
     
Handelsföreningen i Kristinestad Kristinestad 7/1992 Protokoll 1890-1954, förteckningar, stadgar, brev, räkenskaper, om hamnkutym, elektrifiering, ångbåtsbryggan, Kristinestads import, export och skeppsrörelse år 1926, samt järnväg, postförbindelser, tullen, marknader och torghandel
     
Handelssocieteten i Kristinestad Kristinestad 3/1996 Pensions och understödskassa. Protokoll 1921-43, förteckningar 1873-1947, reglemente, olika myndigheters utslag bl.a. om Birgit Töttermans pension, Viktor Koskinens såg och kvarn i Storå, Henrik Qviséns namnteckning och Eskil Carlströms skulder samt brev och räkenskaper
     
Harju, Jouni Kristiinankaupunki 33/1989 Merikapteeni Harjun haastattelut ääni(avokela)- ja videonauhoilla sisällysluetteloineen
     
Henrikson, Frans Kristinestad 2/1993
     
Härkmeren suomalaisen kansankoulun kannatusyhdistys Härkmeri 28/1989 Pöytäkirjat 1936, omaisuuden luovutuskirja Lapväärtin Härkmeren maamiesseuralle 1930
     
Härkmeri byavägsarkiv Härkmeri 12/1991 Protokoll 1936-48, bokföring
     
Härkmeri Hembygdsförening rf Härkmeri 9/1991 Register över muséets föremål, föredrag av Eskil Storhannus, Härkmeri föreningars historik, intervju: Sigrid Rönnberg (kassett), urklipp, kassabok 1960-85. Dokument (1787-1936) rörande skattehemman i Härkmeri: Sjuls nr 1, Grannas, nr 2, Teir nr 3, Hannus nr 4, Geisor nr 5, Ånäs nr 6, Förnäs nr 7, Solax nr 8,Vestergård nr 9, om skonertskeppet Bröders rederibolag, övrigt om skeppsbyggeri och sjöfart, Åback ölbryggeri, om Härkmeri by och närliggande byar, enskilda härkmeribor
     
Härkmeri lantmannagille rf Härkmeri 13/1991 Protokoll 1927-58, stadgar, kassabok för Sjuls tröskbolag
     
Härkmeri Nykterhetsförening Härkmeri 10/1991 Protokoll 1924-37, räkenskaper, brev, medlemsförteckningar
     
Härkmeri telefonandelslag Härkmeri 15/1991 Protokoll 1941-63, förteckningar, stadgar, räkenskaper, brev
     
Härkmeri Ungdomsförening rf Härkmeri 11/1991 Inkomna brev 1949-72, räkenskaper, brevkoncept
     
Högåsens patientförening Kristinestad 2/1996 Protokoll 1948-96, stadgar, brev, räkenskaper
     
Idrottsföreningen Länken rf Lappfjärd 11/1992 Protokoll 1945-87, resultatlistor, stadgar, brev, räkenskaper, historik om skidsporten i Sydösterbotten, material om FM på skidor 1987, Bötombergsspelen, ärevarvet, kraftsektionen, nykterhetssektionen, grundandet av Kristinestads Bollhall Ab, informationsblad
     
Kiuasperä, Jorma Kristiinankaupunki 13/1990 Jorma Mattson koululaisena ja jatkosodan kersanttina, Jorma Kiuasperän poliittinen toiminta, kotiseutuhistorian- ja kulttuurinharrastajana
     
Kristiinan käsi- ja pienteollisuusyhdistys Kristiinankaupunki 14/1990 Vuosikertomus 1955, säännöt
     
Kristiinan Laulajat ry Kristiinankaupunki 30/1989 Pöytäkirjat, vuosikertomukset 1945-53, säännöt, lehtileikkeet
     
Kristiinan Metsäsissit ry Kristiinankaupunki 2/1990 Pöytäkirjat 1957-58, kirjeet, vuosikertomukset 1947-52
     
Kristiinan naisvoimistelijat ry Kristiinankaupunki 26/1989 Pöytäkirjat 1923-1973, vuosikertomukset, lehtileikkeet, valokuvat
     
Kristiinan seudun reservialiupseerit ry Kristiinankaupunki 31/1989 Toimintakertomukset 1981-87, pöytäkirjat, kirjeet, lehtileikkeet
     
Kristiinan Suomalainen Kansallisseura Kristiinankaupunki 14/1992 Pöytäkirjat 1904-09, stipendiohjeet, vuosikertomukset
     
Kristiinan suomalainen naiskerho ry Kristiinankaupunki 25/1989 Pöytäkirjat, vuosikertomukset 1920-65, tiliasiakirjat
     
Kristiinankaupungin Kokoomuksen Naiset ry Kristiinankaupunki 1/1995 Pöytäkirjat 1977-90, säännöt, kirjeet, tiliasiakirjat, ohjelmistot
     
Kristiinankaupungin Pyrytytöt ry Kristiinankaupunki 32/1989 Pöytäkirjat 1975-82, säännöt, kirjeet
     
Kristiinanseudun Karjalaiset ry Kristiinankaupunki 24/1989 Vuosikertomukset 1947-87, pöytäkirjat, säännöt, lehtileikkeet, historiikki
     
Kristinestads Hemslöjdsförening rf Kristinestad 9/1992 Verksamhetsberättelser 1938-40, brev 1938-57, räkenskaper, stadgar, om gården nr 178 i IV kvarteret
     
Kristinestads Historiekommitte Kristinestad 23/1989 Protokoll 1972-79, kopior ur arkivkällor, brev, manuskript, urklipp, foton
     
Kristinestads Idrottsförening r.f. Kristinestad 2/1988 Stadgar, medlemsförteckningar, protokoll 1901-41, årsberättelser, verifikat, brev
     
Kristinestads mjölkcentral Kristinestad 6/1990 Årssammandrag 1950-56, diarier, räkenskaper
     
Kristinestads Nybyggarflickor Kristinestad 4/1988 Diarier, förteckningar, stadgar, verksamhetsber. 1929-78, räkenskaper, brev
     
Kristinestads Rotaryklubb Kristinestad 3/1993 Protokoll 1946-90, förteckningar, stadgar, årsberättelser, brev, tal och föredrag; om Rotary damer, urklipp, fotografier
     
Kristinestads segelförening rf Kristinestad 9/1990 Protokoll 1939-84, förteckningar, stadgar, brev, räkenskaper, segelpaviljongens verksamhet, historik, kartor, ritningar
     
Kristinestads svenska folkbarnträdgård Kristinestad 5/1991 Understödsföreningens protokoll 1945-69, diarier, förteckningar, reglemente, brev, fotografier
     
Kristinestads svenska lutherska bönehusförening rf Kristinestad 5/1988 Medlemsförteckning 1924, stadgar, räkenskaper, handlingar rörande styrmansänkan Karolina Strandberg, släktutredning: Ahlberg
     
Kristinestadsnejdens affärsmannaförening rf Kristinestad 8/1992 Protokoll 1949, brev 1949-54, stadgar
     
Lappfjärds folkhögskola Lappfjärd 12/1990 Protokoll 1908-59, kamratförbundets stupade Sideby- och Lappfjärdsbor
     
Lappfjärds lantmannagille Lappfjärd 3/1991 Protokoll 1898-1920, kassabok 1939-70, stadgar
     
Lappfjärds Ungdomsförening rf Lappfjärd 2/1991 Protokoll 1896-1985, förteckningar, räkenskaper, bibliotek, idrottsklubb, stadgar, amatörteater, historik 1896-1986, ritningar, fotografier
     
Lapväärtin Härkmeren maamiesseura ry Härkmeri 27/1989 Pöytäkirjat 1929-34, toimintakertomukset 1931-68, säännöt, taloon liittyvät asiakirjat, tilikirjat, kirjeet
     
Lassfolk, Frej Kristiinankaupunki 1/1988 Päiväkirjat 1982-91, lehtileikkeet, suunnitelmat, tutkimukset, muistiot
     
Lebellska köpmansgården Kristinestad 8/1991 2 videoband: Carl Sjöblom berättar om muséet och dess föremål
     
Lions Club Kristinestad-Kristiinankaupunki Kristinestad 1/1994 Protokoll, verksamhetsberättelser 1953-92, stadgar, förteckningar, brev, bidrag, tal och föredrag, aktiviteter, urklipp, fotografier
     
Lotta Svärd yhdistyksen Etelä-Pohjanmaan piirin Kristiinan paikallisosasto ry Kristiinankaupunki 10/1990 Pöytäkirjat 1920-44, luettelot, Metsälän kyläosaston toimintakertomus, vuosikertomukset
     
Lägre hantverksskolan Kristinestad 4/1991 Elevstatistik 1895-1909, räkenskaper, 1897-1920, protokoll, intyg, läseordning, brev
     
Martens, Nils Eric Kristinestad 8/1990 Material (1741-1889) rörande borgaren Hinrich Flodman, borgaren Matts Backman, arbetskarlen Matts Mattson Martens, bokhållaren Wilhelm Martens
     
Mossbäck väglag Härkmeri 14/1991 Protokoll 1959-72, brev
     
Nordlund, Charles Uno Kristinestad 29/1989 Handlingar (1761-1898) i anslutning till samt som konkursutredningsman, förmynderskapsärenden, dragning av telefonlinje, handelssocieteten, gården n:o 169 i IV kvarteret, privata och drätselkammarens handlingar
     
Nybond, Gunnar Sideby 11/1990 Material om namnet Sideby, Erland Grankull, Kallträsk by, Gustaf Wideskog och Hilma Stockhammar samt boken Gränsmark.
     
Nylind, Hjalmar Kristinestad 4/1990 Gårdsarkiv, tomt nr 187 i I kvarteret (1803-1990), byggnadsordning för städerna i Vasa (1838), släktutredning: Hasselblatt, urklipp, fotografier
     
Olme, Axel Tjöck 14/1989 Hemmanshandlingar, brev, bl.a. om hästuttagning 1939, stadgar för Tjöck och vägbyggnadslag, handlingar tillhörande Karl Wilhelmina Josefsdotter, recept på rödfärg, vykortssamling
     
Printz, Anna Gustava Kristinestad 3/1992 Dokument (1884-1929), även material som gäller Johanna Lovisa Printz och Augusta Amanda Printz samt gården nr 177.
     
Reunanen, Osmo Kristiinankaupunki 4/1996 Tonttia 38 I korttelissa (1845-1928), tontteja 179 ja 180 IV korttelissa (1845-94) sekä Josef Tilliä ja Henry Eklundia koskevat asiakirjat
     
Rosendahl, Elise Lappfjärd 7/1990 Gårdsarkiv, gård nr 30 i Lappfjärd, släktutredning: Isuls-Klockars, Erland Klockars skriftliga verksamhet
     
Röda Kors avdelning i Kristinestad Kristinestad 10/1992 Protokoll 1953-73, brev, urklipp, förteckningar, årsberättelser
     
Sideby elektricitetsandelslag Sideby 11/1989 Medlemsförteckningar, stadgar protokoll 1951-73 (1962-70 saknas), brev
     
Sideby nya andelsmejeri Sideby 15/1989 Medlemsförteckningar, stadgar, protokoll 1928-56, årsberättelser, brev, tidningsurklipp
     
Sideby Röda Kors avdelning Sideby 1/1996 Förteckningar 1959-69, stadgar, protokoll, räkenskaper, brev
     
Sideby skyddskår Sideby 1/1990 Manskapsförteckning 1918-20, årsmötesprotokoll 1936, brev, verifikat
     
Sideby telefonandelslag Sideby 12/1989 Medlemsförteckningar, stadgar, protokoll 1951-61, 1967, brev, räkenskaper, tidningsurklipp
     
Sideby telefonbolag Sideby 12/1989 Räkenskaper 1933-41, hyres- och arbetsöverenskommelse
     
Sjömanshuset i Kristinestad Kristinestad 3/1995 Skeppsjournaler, förteckningar över fartyg och sjömanskap, förteckning över fartyg och redare, mönstringsrullor 1829-1937 (gällande förteckning över export och förlorade fartyg, brev, räkenskaper
     
Storsjö Tjurförening rf Sideby 15/1992 Protokoll 1951-71, förteckningar, stadgar, räkenskaper
     
Suupohjan Kehitysvammaisten tuki ry Kristiinankaupunki 6/1991 Pöytäkirjat 1979-81, säännöt, kirjeet
     
Svensk Ungdom i Kristinestad med omnejd rf Kristinestad 3/1994 Verksamhetsberättelser 1973-86, räkenskaper, protokoll 1984
     
Svenska Folkpartiet i Kristinestad Kristinestad 5/1994 Protokoll 1916-60, stadgar, brev, förteckningar, räkenskaper, urklipp
     
Svenska Folkpartiet i Ömossa Ömossa 1/1993 Protokoll 1980-92, förteckningar, om vård av barn och åldringar i Ömossa
     
Svenska Föreningen Brahegården rf Kristinestad 2/1992 Kassabok 1950-61, stadgar
     
Svenska Teaterföreningen i Finland Kristinestads avdelning Kristinestad 5/1996 Protokoll 1915, stadgar, inkomna brev 1914-16, medlemsförteckning
     
Talo-osakeyhtiö Kilpi Kristiinankaupunki 21/1989 Pöytäkirjat 1919-80, historiikki, taloon liittyvät asiakirjat
     
Telefon 100 år Kristinestad 3/1988 Historik
     
Tjöck andelsmejeri Tjöck 19/1989 Diarier, protokoll 1922-72, brev, räkenskaper, ritningar
     
Tjöck kontrollförening rf Tjöck 13/1989 Protokoll 1947-66, räkenskaper, medlemsförteckningar
     
Tjöck lantmannagille Tjöck 17/1989 Protokoll 1919-51, medlemsförteckningar (1956 och odaterad)
     
Tjöck skifteslag Tjöck 4/1993 Protokoll 1911-51, förteckningar 1770-1938, räkenskaper, brev, handlingar, kartor
     
Tjöck Skogsvårdsförening Tjöck 2/1994 Verksamhetsberättelser 1950-91, protokoll, stadgar, räkenskaper, brev
     
Tjöck skyddskår Tjöck 1/1991 Historik 1918-28, fotoklichéer
     
Tjöck tröskverksandelslag Tjöck 16/1989 Protokoll 1919-38, räkenskaper, medlemsförteckningar, stadgar
     
Tjöck Övrebys Marthaförening rf Tjöck 1/1992 Protokoll 1924-64, räkenskaper, årsberättelser
     
Understödsföreningen för Kristinestads Riddargossar Kristinestad 4/1992 Kassabok 1946-53
     
Utter, Alvar Kristinestad 5/1990 Handlingar rörande Kristinestads 300-årsjubileum, skyddskårsverksamhet, Perus bro, släkten Sundman, Petter Göran Stemansson, Samuel Wilhelm Fremdeling, Abraham Henrik Demasör, Mats Mörtström, gård nr 152 i III kvarteret, familjen Sjöström, rådman Maurits Hasselblatt, garvaren Johan Henrik Widenius, fabriksidkaren Lorentz Fougstedt, handlanden Per J. S. Brusén, Dramatiska föreningen, kapellmästare Maximilian P. E. Kaetsch, affärsmannen Albert Rosenquist, Castrénska gården, tidningsurklipp samt brev till kommerserådet C.E. Carlström, fotografier av olika områden i Kristinestad och av speciella händelser och bemärkta personer, kartor
     
Waldenström, Stellan   3/1990 2 st. manuskript: svenska ortnamn i Sastmola och Vittisbofjärd socknar
     
Voimistelu- ja urheiluseura Kristiinan Uurtajat Kristiinankaupunki 13/1992 Pöytäkirjat 1915-23, kilpailutulokset, vuosikertomukset, säännöt
     
Åback-Liden lantmannagille rf Tjöck 18/1989 Protokoll 1937-75, medlemsförteckningar, stadgar
     
Åbygg stråkorkester Lappfjärd 20/1989 Kassabok 1926-40, programblad, 13 fotografier, nothäften
     
Ömossa telefonandelslag Ömossa 22/1989 Protokoll 1938-61, kassabok, medlemsförteckningar, stadgar, statistik