: Utställningar : Samlingar : Aktiviteter : Märkesgestalter :

: Museets vänner :
: Kontakt information :

Museer i Kristinestad - Lebellska Köpmansgården

 

Stilhistoriska interiörer i köpmannagård från 1700-talet

I den unika trähusmiljön nära torget i centrala Kristinestad ligger Lebellska köpmansgården. Museet visar hur en köpmannafamilj i sjöfartsstaden bodde och levde för över 200 år sedan.

Genom den pampiga porten mot Strandgatan träder man in i en gårdsmiljö med tydlig 1700-talsprägel. Tomten sträcker sig mellan två längsgående gator. Huvudbyggnaden gränsar  mot Strandgatan och tunet är omgivet av fristående uthusbyggnader. Längst upp mot Östra Långgatan står ett av de få bevarade saltmagasinen från sjöfartsepokens glansdagar.

Familjen Lebells stamfader var Casimir Subkowski, en polsk krigsfånge som kom till Finland  år 1702. Han satt fängslad i Gamlakarleby och träffade där unga Anna Enholm från Kristinestad. Eftersom flickans familj hade goda kontakter, frigavs fången och  de två kunde gifta sig 1708. De slog sig ner i Kristinestad och Casimir Subkowski antog namnet Casper Lebell.

Den första köpmansgården uppfördes på 1720-talet, då Casper Lebell fick rätt att bedriva handel i staden. Familjens anseende och  rikedom  växte med sonen Casper Lebell d.y., som blev en betrodd borgare. Han skapade sig en förmögenhet på att skeppa ut tjära och trävaror och på att importera salt.

Lebellska Köpmansgården. Foto: Teemu Ahola

 

Casper Lebell d.y. lät uppföra det nuvarande tvåvåningshuset på det gamla husets plats år 1762. Då försågs byggnaden med ett högt ”karolinskt” mansardtak, vilket ersattes  med ett avvalmat sadeltak i empirestil på 1850-talet.

Tre generationer Lebell och två familjer Holmström – ingifta i släkten –  bodde i huset innan det övergick i andra händer.

Lebellska köpmansgården har fungerat som museum sedan 1939. Under årens lopp har man varsamt tagit fram och restaurerat interiörer från 1760-talet  och fram till  1840-talet. Många detaljer i inredningen är ursprungliga. Genom gårdshelheten och den permanenta utställningens intima atmosfär får besökaren en levande bild av hur en borgarfamilj bodde under dessa årtionden.

Till museihelheten hör numera också  det intilliggande Felénska huset, som invigdes 1999. Huset är en vitrappad empirebyggnad från 1841. I Felénska huset byggs så småningom upp interiörer från senare 1800-tal. Huset används som samlingslokal och utrymme för specialutställningar av olika slag.

Lebellska köpmansgården förvaltas sedan 1940 av en stiftelse.

Lebellska köpmansgården och Felenska huset. Foto: Lebellska köpmansgården