Webbsidan "Tidens spår i Kristinestad" ingår i ett projekt, som finansieras av POMO+. Projektet "Tidens spår i ett föränderligt landskap" startade i Kristinestad år 2006. I projektets första skede utfördes en inventering av fornlämningar, på basis av vilket man planerade en förhistorisk rundvandring samt webbsidor, som beskriver förhistorien och fornlämningar i Kristinestad.

Största delen av de kända fornlämningarna inom Kristinestadsområdet är gravrösen från metallåldrarna. På området har man dock bott redan från stenåldern och den arkeologiska forskningen har således också fokuserats på områdets fornlämningar från stenåldern.

 

POMO+ logo


Museer i Kristinestad

© Hanna Palonen

Valid HTML 4.01 Transitional