Ajan jälkiä Kristiinankaupungissa -sivusto liittyy Kristiinankaupungissa vuonna 2006 käynnistyneeseen POMO+ -kehittämishankkeeseen, joka sai nimekseen Ajan jälkiä muuttuvassa maisemassa. Hankkeen ensivaiheessa suoritettiin muinaisjäännösinventointi, jonka pohjalta suunniteltiin esihistoriallinen kiertoretki sekä tämä esihistoriasta ja Kristiinankaupungin muinaisjäännöksistä kertova nettisivusto.

Suurin osa Kristiinankaupungin alueen tunnetuista muinaisjäännöksistä on hautaröykkiöitä metallikausilta. Alueella on kuitenkin asuttu jo kivikaudelta lähtien ja arkeologinen tutkimus onkin keskittynyt alueen kivikautisiin muinaisjäännöksiin.

 

POMO+ logo


Kristiinankaupungin museot
 

© Hanna Palonen

Valid HTML 4.01 Transitional